CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ
pentru instituțiile mass-media independente regionale

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ
pentru instituțiile mass-media independente regionalet

Consultantul în management

Oferă consultanță în domeniul organizării managementului redacțional inclusiv: elaborarea documentelor interne strategice, organigrama, fișele de post și repartizarea responsabilităților pentru eficientizarea muncii, negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă, soluționarea cerințelor impuse de legislația muncii etc.

solicită
întrebări frecvente

Juristul – Avocat

Oferă consultanță în probleme care vizează accesul la informația de interes public și legislația conexă activității jurnalistice, aspecte juridice ale contractelor încheiate de instituțiile mass-media, modificări ale statutelor, asistență juridică în cazurile unor litigii ale redacției etc.

solicită
întrebări frecvente

Consultantul IT

Oferă consultanță și asistență în probleme care țin de mentenanța echipamentului tehnic din dotarea redacțiilor, la procurarea echipamentului tehnic (calculatoare, imprimante, aparate de fotografiat, camere video, alt echipament) etc.

solicită
întrebări frecvente

Consultantul în publicitate

Oferă consultanță în domeniul organizării activității departamentului de publicitate și a managerilor de vânzări, inclusiv: elaborarea listelor de prețuri și a contractelor de publicitate, pregătirea planurilor de marketing, studierea nevoilor potențialelor furnizori de publicitate, crearea bazelor de date a clienților de publicitate, atragerea și menținerea clienților etc.

solicită
întrebări frecvente

Consultantul în web design

Efectuează auditul paginilor web ale redacțiilor și transmite fiecărei redacții recomandări pentru îmbunătățirea calității, accesibilității și funcționalității paginii web, implementarea unor instrumente de promovare a paginilor web etc. Oferă consultanță și asistență pentru îmbunățirea designului paginii web (lucrări de complexitate mică și medie). La solicitare, ajută redacțiile la formularea termenilor de referință (sarcina tehnică) pentru companiile specializate în programare și web design.

solicită
întrebări frecvente

Consultantul în design print

Oferă consultanță și asistență în special redacțiile ziarelor în procesul de machetare și îmbunătățire a ținutei grafice. La solicitare, efectuează auditul aspectului grafic al ziarelor și ajută la îmbunătățirea acestuia. Oferă consultanță la elaborarea unor bannere/cartoane, altor elemente de design grafic etc.

solicită
întrebări frecvente

Consultantul în contabilitate

Oferă consultanță și asistență în chestiuni care vizeaza politicile contabile și ținere a contabilității, calcularea impozitelor, prezentarea situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale și statistice catre organele abilitate. Oferă consultanță în efectuarea auditului financiar și a serviciilor de audit conexe.

solicită
întrebări frecvente